Έρευνες, Σχεδιασμού & Αποτελεσματικότητας
15 Φεβρουαρίου 2016
Προβολή όλων
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαμόρφωση δικτύων οθονών & ήχου
Σχεδιασμός της επικοινωνίας.
Καταγράφουμε και αναλύουμε τις απαιτήσεις που αφορούν το κοινό, τους «owners» και τους «tenants» κάθε μέσου.
Διαμορφώνουμε τις προτεραιότητες και την πυκνότητα της επικοινωνίας για κάθε περίπτωση ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος των μέσων.
Προτείνουμε τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας για κάθε τύπο πληροφορίας, είδησης, παρουσίασης ή προωθητικού μηνύματος.
Σχεδιασμός «καναλιών» και τυποποίηση εμπλουτισμού περιεχομένου αυτών.
Σχεδιασμός του εικαστικού μέρους της οθόνης για κάθε «κανάλι» σύμφωνα με το επιθυμητό επικοινωνιακό προφίλ.
Ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάκτησης, επεξεργασίας και ενσωμάτωσης δεδομένων και θεμάτων από έναν ή περισσότερους «tenants».
Προγραμματισμός περιβάλλοντος λογισμικού με «optimum» τεχνικές για ευέλικτη λειτουργία και ανανέωση.
Προσδιορισμός κανόνων ροής πληροφορίας & περιεχομένου.
Προσαρμογή αρχικού περιεχομένου προβολής & καθορισμός πρακτικών κανόνων για νέες προσαρμογές από υπάρχοντα υλικά προς προβολή.
catid: 23