Η Panel TV δίνει την δυνατότητα σε μεγάλους πελάτες να διενεργούν μια προκαταρκτική ή απολογιστική μελέτη που σκοπό έχει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του μέσου στους χώρους/σημεία του, και τον ακριβή συσχετισμό των κανόνων και τακτικών επικοινωνίας που αφορούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες του και τα καταστήματά του ως σημεία εμπειρίας αγοράς.
Μέσα από δράσεις πιλότους σε μεμονωμένα σημεία, δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν Impact Studies που στοχεύουν στον βέλτιστο σχεδιασμό του μέσου ώστε να επιτυγχάνεται αυξημένη αποτελεσματικότητα.

Η αποτελεσματικότητα αξιολογείται με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:
Επίδραση στην εμπειρία εξυπηρέτησης στο κατάστημα.
Επίδραση στην εικόνα του πελάτη.
Επίδραση στην εικόνα των καταστημάτων του πελάτη.
Αύξηση του awareness των διαφημιζόμενων προϊόντων & υπηρεσιών.
Αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών για διαφημιζόμενα προϊόντα.
Trial διαφημιζόμενων προϊόντων.
Πρόθεση αγοράς διαφημιζόμενων προϊόντων & υπηρεσιών.

catid: 23