Προβολή όλων

Audience & Attention Video Analytics

Η Panel TV παρέχει συστήματα μέτρησης και ανάλυσης του ακροατηρίου (Audience Aware Analytics), ενισχύοντας τις εταιρίες με εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση (sentiment) και τη δέσμευση (engagement) του κοινού τους. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για το Marketing καθώς προσφέρει τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρήσιμων στοιχείων όπως:

• Μέτρηση επισκεπτών που περάσαν από το σημείο ενδιαφέροντος (Opportunities to See)
• Καταγραφή δημογραφικών στοιχείων: φύλο, ηλικιακή ομάδα
• Καταγραφή χαρακτηριστικών προσώπου: μουστάκι, μούσια, γυαλιά
• Καταγραφή της διάθεσης των επισκεπτών: sentiment analysis πέντε επιπέδων
• Το διάστημα που ένα σημείο προβολής κέντρισε το ενδιαφέρον τους (Attention Time)
• Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο εισερχομένων και εξερχομένων επισκεπτών καθώς και παρακολούθηση της ροής τους μέσα στο χώρο
Το σύστημα Μέτρησης και Ανάλυσης ακροατηρίου της Panel TV προσφέρει πλήρη Ιδιωτικότητα και ανωνυμία καθώς δεν αποθηκεύονται πουθενά πρόσωπα, εικόνες ή video.
Δείτε σχετικό φυλλάδιο

catid: 161