Η λειτουργία ενός δυναμικού προγράμματος ψηφιακού περιεχομένου βασίζεται σε μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης κύριων ή επιμέρους επικοινωνιακών στόχων που ακολουθούν τις προτεραιότητες κάθε εποχής, καμπάνιας, περιοχής ή κοινού.
Η παρακολούθηση και ο καθορισμός αυτής την δυναμικής είναι δυνατή με τη χρήση εργαλείων που βοηθούν στον απολογισμό και τον μελλοντικό σχεδιασμό της κάθε επικοινωνίας. Συχνά οι μελλοντικές δράσεις λαμβάνουν υπόψη την πρόσφατη ή παλαιότερη επικοινωνία σταθμίζοντας το "mix" της επικοινωνίας σε κάθε περίοδο.
Η Panel TV προτείνει μεθοδολογίες, τρόπους και εργαλεία ώστε τίποτε να μην αφήνεται στην τύχη. Με την φροντίδα μας, το μέσο σας αποκτά την επιθυμητή συνέχεια και παραμένει ευθυγραμμισμένο με τους επικοινωνιακούς σας στόχους. Οπότε, είναι πια εύκολο να το εντάξετε στη ευρύτερη ομάδα των μέσων που χρησιμοποιείτε ώστε να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα ενός διευρυμένου "media mix".
catid: 22