Εαν ο σκοπός του Μέσου σας είναι η εμπορική του εκμετάλευση, η Panel TV διαθέτει την εμπειρία να διαμορφώσει εμπορικά πακέτα διαφήμισης-προβολής στο Μέσο σας και να σχηματοποιήσει την κατάλληλη εμπορική πολιτική ανάλογα με το κοινό ή την αγορά όπου θα απευθυνθείτε.
Η συνεργασία μας μας εμπορικά δίκτυα του εξωτερικού καθώς και η διεθνής εμπειρία μας θα αποτρέψει πειραματισμούς στην προώθηση και τιμολόγηση του Μέσου σας.
catid: 22