Έχοντας καταλήξει στην λύση που θα αναπτύξετε, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στην δημιουργία του δικού σας προγράμματος Panel TV.
Εκπρόσωπός μας αναλαμβάνει συστηματικά τον συντονισμό των ποικίλων εξωτερικών συνεργατών σας ή τμημάτων της εταιρίας σας για την συλλογή των προτεραιοτήτων και την ισορροπημένη διαμόρφωση του δικού σας προγράμματος Panel TV. Μέσα σε χρονικό διάστημα ολίγων ημερών διαμορφώνεται το master plan του δικού σας προγράμματος Panel TV και επιλέγεται το υλικό που θα προβάλετε ανάλογα με:
- τη σκοπιμότητά του
- το ή τα σημεία προβολής του
- τις ζώνες και την συχνότητα προβολής
catid: 22