Πίνακας Ενημερώσεων Λογισμικού Onelan
Μεταφορτώστε το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα με την έκδοση λογισμικού που διαθέτετε!
Version που είστεVersion που θα πάτε
4.4.3V5.0.0.
5.2.3 ή παλιότεροV5.2.3.
Μεταξύ 6.0.0. και 6.1.2.V6.2.0.
6.2.0V6.3.0.
Μεταξύ 6.3.0 και 7.2.2.V7.2.3.
7.3.0 ή νεότεροV7.4.2.
7.4.2V8.1.1.
8.0.0 ή 8.0.1.V8.0.2.
8.0.2.V8.0.3.
8.0.3V8.1.1.
8.1.0V8.1.1.
8.1.1 ή 8.1.2.V8.1.3.
Notes: -NTB100 series cannot run software higher than version 5.2.3.
-NTB3000 series that are running version 5 can be upgraded to version 7 at ONELAN, please order this upgrade
-NTB 40, 50, 60, 600 and 605 cannot run software higher than 7.4.2.
-Software updates do not contain new media and do not affect the media or layouts on your NTB.
catid: 20