Η Panel TV διαθέτει μια ποικιλία προγραμμάτων υποστήριξης ανάλογα με την πολυπλοκότητα των έργων, τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αλλά και των γνώσεων και της υποδομής του κάθε πελάτη.
Παρόλο που στόχος μας είναι να ελαχιστοποιούμε τις απαιτήσεις υποστήριξης προσφέροντας λύσεις που είναι απλές και λειτουργικές και προτείνοντας αξιόπιστες τεχνολογίες που δεν επιβαρύνουν τον πελάτη μας, ωστόσο διατηρούμε μια ομάδα συνεργατών υποστήριξης έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε πελάτη μας όποτε παραστεί ανάγκη.
Ενδεικτικά παρέχουμε λειτουργική τεχνική υποστήριξη στα μέσα των πελατών μας, αποκατάστασης βλαβών, μεταφοράς και επανατοποθέτησης εξοπλισμού, επέκτασης εγγυήσεων καλής λειτουργίας, καθώς και προχωρημένων ρυθμίσεων και προγραμματισμού.
catid: 21