Έξυπνο δίκτυο οθονών στους χώρους παραγωγής του ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

«Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004» – Διαδραστικές Εμπειρίες
16 Μαΐου 2012
Η Panel TV στην 100% Hotel Show 2015
15 Φεβρουαρίου 2016
Προβολή όλων

Έξυπνο δίκτυο οθονών στους χώρους παραγωγής του ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Ο πελάτης


Η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία και ο πρώτος εξαγωγέας τσιγάρων της Ελλάδας και ταυτόχρονα μία από της ταχύτερα αναπτυσσόμενες ανεξάρτητες καπνοβιομηχανίες του κόσμου. Εξάγει σε περισσότερες από 65 χώρες με δίκτυο πωλήσεων που καλύπτει 45.000 σημεία. Πρωτοεγκαταστάθηκε το 1888 στην Καλαμάτα και οι σημερινές της εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 80.000τ.μ., περιλαμβάνουν την έδρα της Διοίκησης και τη Μονάδα Παραγωγής.

Περιγραφή και στόχοι του έργου


Η Μονάδα Παραγωγής αποτελείται από εργοστασιακές μηχανές παραγωγής και πακεταρίσματος τσιγάρων. Η κάθε μηχανή παράγει διαφορετικό τύπο τσιγάρων και καπνού.

Ο Στόχος του Έργου ήταν η συνεχής και αποτελεσματική ενημέρωση των εργαζόμενων & χειριστών για τις απόλυτες και συγκριτικές αποδόσεις κάθε μηχανής παραγωγής, καθώς η επίκαιρη ενημέρωση για θέματα του εργοστασίου και της εταιρίας γενικότερα.
Σε συνεργασία με το εικαστικό τμήμα της ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε. δημιουργήθηκε το πληροφοριακό εικαστικό και τα απαραίτητα γραφήματα που διαμορφώνονται «ζωντανά» με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Συλλογής και Επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που εγκατέστησε και παραμετροποίησε η Panel TV.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της λύσης Δυναμικής Επικοινωνίας Digital Signage που σχεδίασε και υλοποίησε η Panel TV ήταν τα εξής
– Συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα απόδοσης ολόκληρης της μονάδας παραγωγής αλλά και της κάθε μηχανής παραγωγής ξεχωριστά (ανά βάρδια, ανά μήνα κτλ.)
– Προγραμματισμένες ενημερώσεις ή έκτακτες ανακοινώσεις σε όλο το εργοστάσιο.
– Αυτοματοποιημένη ενημέρωση με δεδομένα παραγωγής και γραφήματα χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω συμβολή από το διαχειριστή/χρήστη.
– Δυνατότητα για μηνύματα έκτακτης ανάγκης.
– Δημιουργία χρηστών με περιορισμένες δυνατότητες/αρμοδιότητες ώστε να παρεμβαίνουν σε ορισμένα μόνο σημεία του προβαλλομένου περιεχομένου όποτε χρειαστεί.
– Απομακρυσμένος έλεγχος της προβαλλόμενης εικόνας σε κάθε οθόνη μέσω browser.
– Κεντρική διαχείριση ολόκληρου του συστήματος από οποιοδήποτε υπολογιστή και κτίριο.

Τα οφέλη


Οι εργαζόμενοι πλέον έχουν πλήρη και συνεχή ενημέρωση σε θέματα απόδοσης των μηχανών παραγωγής καθώς και εταιρική πληροφόρηση μέσω ανακοινώσεων που προβάλλει η διοίκηση. Η ενημέρωση του συστήματος γίνεται κεντρικά και αυτοματοποιημένα χωρίς να υπάρχει η απαίτηση για ειδικές γνώσεις και συνεχείς χειρισμούς.
catid: 94