Τα ηχητικά συστήματα Sound Shower της Panphonics επιτρέπουν την μετάδοση του ήχου που αναπαράγουν σε μια στενή δέσμη προς μία κατεύθυνση. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν ευνοεί την μετάδοση του ανώτερου ηχητικού φάσματος και σε λοβό διασποράς ολίγων μοιρών.
Είναι κατάλληλα σε εφαρμογές όπου επιθυμούμε τον ηχητικό προσδιορισμό ζωνών εντός ενός ή περισσοτέρων ανοικτών χώρων. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η κάλυψη συγκεκριμένου ακροατηρίου χωρίς να προκαλείται ενόχληση στους υπόλοιπους χώρους.
Δείτε σχετική εφαρμογή, σε μεγάλο πολυκατάστημα της Αττικής
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 32