Με ένα καλώδιο δικτύου (CAT5e/6/7) μεταφέρετε High Definition (HDMI), την πρόσβαση στο δίκτυο υπολογιστών και στο internet, καθώς και τηλεχειρισμό σε απομακρυσμένες οθόνες.
Το σύστημα PU-607BD από τη CYP σας επιτρέπει να στέλνετε και να διαχειρίζεστε απομακρυσμένα ασυμπίεστο σήμα HDMI πάνω από καλώδιο CAT5e/6/7.
Δυνατότητες
• Μεταφέρετε ασυμπίεστο video ανάλυσης εώς UltraHD (4K)
• Διαχειρίζεστε απομακρυσμένα τόσο την οθόνη όσο και την πηγή σας μέσω της αμφίδρομης μεταφοράς σήματος IR (τηλεχειριστήριο) και σήματος RS232
• Διατηρήσετε τη λειτουργικότητα της επαφής δικτύου, καθώς επιτρέπει την παράλληλη μεταφορά δεδομένων δικτύου ethernet
• Εμβέλεια εως 100m
Παράδειγμα εφαρμογής
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 30