Η Panel TV προωθεί και υποστηρίζει τα προϊόντα της γνωστής εταιρίας BARIX. Οι συσκευές Barix IP Control μπορούν να εκτελέσουν εργασίες αυτοματισμού όπως είναι o αποκεντρωμένος έλεγχος, η παρακολούθηση και η συντήρηση.
Η Panel TV με μεγάλη εμπειρία στην τεχνολογία Barix, μπορεί να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε την κατάλληλη λύση για σας ή τον πελάτη σας.

Barionet family

H Barionet family έχει προγραμματιζόμενο I / O device server με δύο σειριακές θύρες, Dallas 1-wire, SNMP, Modbus / TCP και web interfaces μέσω της ενσωματωμένης Ethernet 10/100 θύρας.
Το Barionet είναι ένα πλήρως προγραμματιζόμενο I / O device server που υποστηρίζει interfaces όπως SNMP, CGI, HTTP, και Modbus / TCP για την πρόσβαση των τοπικών I / O και τον προγραμματισμό διαφόρων λειτουργιών.
Εξυπηρετεί μια ευρεία σειρά τυποποιημένων πρωτοκόλλων και η ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100 κάνει το Barionet ιδανικό για την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο σε διάφορες εφαρμογές σε κτίρια, στη βιομηχανία και τα IP συστήματα.
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 30