Οι συσκευές "TV Streaming & Recording" της Onelan, αποτελούν έξυπνες λύσεις για την μετάδοση καναλιών τηλεόρασης ή ζωντανού βίντεο μέσω δικτύων Η/Υ σε οθόνες και υπολογιστές.

Επίσης, παρέχουν την δυνατότητα καταγραφής-αποθήκευσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων και βίντεο για μετέπειτα αρχειοθέτηση και on-line ανάκτηση.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή, στη σελίδα του κατασκευαστή

IPTV Omni-Server

Αναλογικοί Κωδικοποιητές

Λαμβάνει αναλογικό τηλεοπτικό σήμα (π.χ. από βιντεοκάμερα ή συσκευή δορυφορικής τηλεόρασης) και το κωδικοποιεί σε MPEG2 format συνεχούς ροής σήμα (streaming) ώστε να το αποστείλει στο δίκτυο με "multicast" τεχνολογία.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή, στη σελίδα του κατασκευαστή

IPTV Omni-Server

TV Getways

Ένα TV Getway μπορεί να αναμεταδώσει μέσω IP δικτύου σε ένα ολόκληρο κτίριο οποιοδήποτε αριθμό DVB-T τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες Η/Υ του κτιρίου να μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα στον υπολογιστή τους χωρίς κεραία ή άλλο εξοπλισμό.

Με τον ίδιο τρόπο, τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να μεταδοθούν σε οθόνες σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου χωρίς επιπλέον καλωδίωση, μέσα από υπάρχον IP δίκτυο υπολογιστών.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή, στη σελίδα του κατασκευαστή

TV Gateway

ΤV και βίντεο μετάδοση με αποθηκευτικό χώρο

Οι ONELAN Omni-Servers είναι μια ενιαία λύση για διανομή & αποθήκευση προγραμμάτων επίγειας ή δορυφορικής τηλεόρασης καθώς και κάμερας μέσω Ethernet δικτύων.

Η οργάνωση και ανάκτηση αποθηκευμένου υλικού γίνεται από τον Video-On-Demand server που διαθέτουν τα συστήματα.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή, στη σελίδα του κατασκευαστή

IPTV Omni-Server
catid: 27