Η Panel TV προωθεί και υποστηρίζει τα προϊόντα της εταιρίας BARIX.
Οι συσκευές Barix μπορούν να συνδεθούν μέσω τοπικών δικτύων ή μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις χαμηλού κόστους, και χωρίς τη χρήση υπολογιστή για audio over IP εφαρμογές και επικοινωνίες, όπως μετάδοση, παρακολούθηση ηχητικών σημάτων και ενδοεπικοινωνία.

Η Panel TV με μεγάλη εμπειρία στην τεχνολογία της Barix, μπορεί να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε την κατάλληλη λύση για σας ή τον πελάτη σας.

Exstreamer

Τα προϊόντα ήχου Exstreamer, είναι αξιόπιστες, IP-enabled συσκευές ήχου συνεχούς ροής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές όπως συστήματα διανομής IP μουσικής μέσω τοπικών δικτύων ή μέσω του διαδικτύου.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε κατάστημα/γραφεία, σαν συστήματα τηλεειδοποίησης και για αναμετάδοση γενικών ήχων/μουσικής.
Η υψηλή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται με τη χρήση είτε ασυμπίεστου (uncompressed) MP3 ήχου ή κωδικοποίηση (encoding )σε ποσοστό μέχρι και 48 kHz sample rate.
Δείτε φυλλάδιο για το προϊόν: Exstreamer

Instreamer

Η συσκευή Instreamer είναι ένας ηχητικός over IP κωδικοποιητής (encoder) με line level και S/PDIF εισόδους ήχου, χαμηλής ισχύος, MP3 και PCM, u-law, και a-law support.
Χρησιμοποιούνται για multicast και για λειτουργίες shoutcast.
Δείτε φυλλάδιο για το προϊόν: Instreamer

Annuncicom

Οι συσκευές Annuncicom είναι συσκευές ενδοεπικοινωνίας για την αμφίδρομη μετάδοση υψηλής ποιότητας ήχου, για την αποστολή closures και serial data δεδομένων μέσω δικτύων IP.
Τα Annuncicom προϊόντα είναι αξιόπιστες, IP-enabled συσκευές ήχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές όπως στα IP-based συστήματα τηλε-ειδοποίησης, σε ενδοεπικοινωνιακά συστήματα ή και στην διανομή ήχου από ήδη προεπιλεγμένους ήχους ή μηνύματα.
Δείτε φυλλάδιο για το προϊόν: Annuncicom
catid: 27