Τα Infokiosk είναι ολοκληρωμένες καλαίσθητες και λειτουργικές κατασκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή και οθόνη αφής ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση και μετακίνησή τους σε οποιοδήποτε σημείο.
Η εμφανισή τους προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε χώρου.
Καθώς η Panel TV συμμετέχει στον σχεδιασμό τους, τα περισσότερα μοντέλα μπορούν να προσαρμοστούν στους χώρους σας και για μεγαλύτερες ποσότητες να αποκτήσουν την αρχιτεκτονική σας ταυτότητα.
Τα ΙnfoKiosk σε ένα ξενοδοχείο, χρησιμοποιούνται συνήθως ως :
ανεξάρτητα σημεία πρόσβασης στο Internet, απομονωμένα από το υπόλοιπο δίκτυο του ξενοδοχείου ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος "ιών" ή άλλων επιδράσεων.
οθόνες πλοήγησης στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου και προ-κράτησης θέσεων σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, αθλητικές συνεδρίες, "κλείσιμο" γηπέδων κλπ.
λεπτομερής οδηγός όλων των παροχών που είναι στην διάθεση του πελάτη.
λεπτομερής οδηγός της γύρω περιοχής με αξιοθέατα και δυνατότητες διασκέδασης.
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 12