Ολιστική προσέγγιση στην ανθρώπινη εμπειρία

Η τοποθέτηση οθονών που προβάλλουν κάρτες προσφορών, ή ηχείων που αναπαράγουν μηνύματα, είναι το τελευταίο βήμα στην δημιουργία ενός μέσου ψηφιακής δυναμικής επικοινωνίας.
Η αποτελεσματικότητα είναι κατά κύριο λόγο επακόλουθο μιας συστηματικής σχεδίασης του μέσου και της μετέπειτα οργανωμένης λειτουργίας του με βάση επικοινωνιακούς κανόνες ροής προγράμματος , δημιουργίας κατάλληλου περιεχομένου και τεχνικών διαδραστικότητας. Όπως γίνεται σύντομα κατανοητό, το νέο μέσο ακολουθεί τους δικούς του κανόνες και όχι αυτούς της τηλεόρασης, του Internet ή του ραδιοφώνου. Η Panel TV διαθέτει την εμπειρία να σχεδιάζει και να υλοποιεί μέσα δυναμικής ψηφιακής επικοινωνίας βάσει προσυμφωνημένων στόχων και επικοινωνιακών κανόνων, και σύμφωνα με την τεχνοτροπία-προσέγγιση που συνάδει με την συνολική ανθρώπινη εμπειρία του πελάτη - φιλοξενούμενου σε κάθε περιβάλλον.
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 13