Με τις δυνατότητες της τεχνολογίας μπορούμε πια να εκτελούμε δυναμικές καμπάνιες στα ράφια των supermarket. Οι καμπάνιες αυτές μπορεί να αφορούν επώνυμα προϊόντα και να αποτελούν μέρος ευρύτερων δράσεων κάθε μάρκας (λανσαρίσματα προιόντων, αλλαγές σε συσκευασίες και μεγέθη, bundles, κλπ), ή να αφορούν δράσεις του κάθε supermarket (τοπικές προσφορές, οwn label δράσεις, stock replenishment, κλπ).
Η κινούμενη εικόνα, ο ήχος και η αλληλεπίδραση με τον πελάτη τραβούν τη προσοχή του και τον παρακινούν στην επιλογή ή δοκιμή του προϊόντος.
Η επικοινωνία είναι σε αυτή την περίπτωση εξατομικευμένη και άμεση. Η "στιγμή" δημιουργείται μπροστά στο ράφι με την προσέγγιση του πελάτη. Το οπτικό, ηχητικό ή συνδυασμένο μήνυμα "καταναλώνεται" επί τόπου.
Η Panel TV γνωρίζει τις τεχνικές και μεθόδους αυτής της προσέγγισης και προτείνει συγκεκριμένες μεθόδους, προσαρμογές καμπάνιας και τεχνολογικές λύσεις.
Η στενή συνεργασία με το supermarket και το brand είναι απαραίτητες για τον καθορισμό των στόχων κάθε καμπάνιας, την προσαρμογή του μέσου για την επιθυμητή εμπειρία του πελάτη, την διαμόρφωση του μηνύματος, την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και την σωστή εφαρμογή όλων των παραπάνω στο ράφι.
Καθώς οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι πολλοί, η Panel TV μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση των συνεργατών σας για την αποφυγή καθυστερήσεων και λαθών.
Εξίσου σημαντικό είναι και το μήνυμα που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.
Καθώς δεν πρόκειται για τηλεόραση, ραδιόφωνο ή έντυπο (αφίσα, έντυπο προφορών, κλπ), η Panel TV εξασφαλίζει τον σωστό σχεδιασμό και τις απαραίτητες προσαρμογές των μηνυμάτων.
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 13