Με τα στενής δέσμης Sound Shower της Panphonics και το σύστημα έξυπνων μηνυμάτων της Panel TV, επιτυγχάνεται η δημιουργία Hot Spot σε όποιο ράφι, διάδρομο ή άλλο σημείο του καταστήματος επιθυμούμε.
Η μετάδοση ενός ή κατ' επιλογή ηχητικών μηνυμάτων επιτυγχάνεται σε μια στενή δέσμη και προς ένα επιθυμητό σημείο στο χώρο, ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος (προσέγγιση πελάτη, μετακίνηση προϊόντος, διέλευση κλπ).
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ad-hoc στοχευμένη επικοινωνία χωρίς να προκαλείται ενόχληση στους υπόλοιπους χώρους.
Δείτε σχετική εφαρμογή, σε μεγάλο πολυκατάστημα της Αττικής
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 13