Στο πλούσιο από στατικά οπτικά μηνύματα περιβάλλον του supermarket, το ηχητικό μήνυμα αποτελεί ένα αποτελεσματικό όπλο για την επικοινωνία με τους πελάτες.
Ενώ η μουσική συνήθως επιστρατεύεται για να επικαλύψει τους θορύβους και να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον, η χρήση εστιασμένων ηχητικών μηνυμάτων που ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες και τακτικές δεν ενοχλεί αλλά παρακινεί και ενημερώνει του πελάτες.
Η επιτυχία των ηχητικών μηνυμάτων προϋποθέτει την ισορροπημένη χρήση τους, την επαγγελματική εκφώνηση, στάθμη, ποιότητα και συχνότητα καθώς και την διαφοροποίηση τους από χώρο σε χώρο εντός του supermarket ώστε να υπάρχει συσχέτιση με τα οπτικά ερεθίσματα και το ενδιαφέρον του πελάτη.
Η Panel TV γνωρίζει όλες τις λεπτές ισορροπίες και τεχνικές που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα των ηχητικών μηνυμάτων, και προσαρμόζει με επιτυχία την επικοινωνιακή στρατηγική σας στα ψηφιακά ηχητικά μέσα.
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 13