Η παρουσίαση των εκθεμάτων μπορεί να συνοδεύεται με video ή φωτογραφικό υλικό μέσα από μικρές touch οθόνες που βρίσκονται κάτω από το έκθεμα ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη παρουσίαση του εκθέματος.
catid: 10