Στους χώρους υποδοχής του μουσείου ή στις επιμέρους εισόδους κάθε τμήματός του, θεματικά οργανωμένες οθόνες προβάλλουν ελκυστικό ψηφιακό υλικό που αφορά τις εκθέσεις που φιλοξενούνται, το πρόγραμμα της περιόδου, χρηστικές πληροφορίες ή καθοδηγητικές παρουσιάσεις στο χώρο και τα δρώμενα.
Η χρήση των οθονών δεν μπορεί να αναπληρώσει την διαδρομή του επισκέπτη, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη εισαγωγική παραίνεση, επισημαίνοντας τους σκοπούς και προλογίζοντας την εμπειρία που του προσφέρεται. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό εργαλείο που ενσωματώνει αντιπροσωπευτικά κείμενα, εικόνες και video. Στις περιπτώσεις όπου οι οθόνες βρίσκονται σε χώρους ανάπαυσης, οι προβαλλόμενες πληροφορίες δύνανται να αφορούν παράλληλες ή μελλοντικές δραστηριότητες, ή να υπενθυμίζουν επιτυχημένες εκθέσεις του μουσείου προσδίδοντας το ανάλογο κύρος.
catid: 10