Ενώ οι δεξιότητες και η γνώση των προϊόντων αποτελούν μέρος ενός συνήθους εκπαιδευτικού προγράμματος, η εταιρική επικοινωνία προσπαθεί μεταξύ άλλων να διαμορφώσει μια εταιρική "κουλτούρα" ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ανταγωνιστικότητα και την μόρφωσή τους, συμμετέχοντας σε εταιρικά προγράμματα εκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης.
Στην Panel TV, η πρότασή μας αφορά στο "re-packaging" του εκπαιδευτικού προϊόντος, ώστε να επιμηκύνεται η επαφή του εκπαιδευόμενου με το υλικό και κατά συνέπεια να βελτιώνεται η αφομοίωσή του.
Στοχεύει κυρίως στο προσωπικό που επιστρέφει μετά από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πίσω στο χώρο εργασίας του.
Μέσα από κεντρικά τοποθετημένες οθόνες, ο εκάστοτε εκπαιδευτής προβάλει ένα πρόγραμμα σύνοψης με σκοπό να υπενθυμίσει τα σημαντικά σημεία της εκπαίδευσης, να ενημερώσει για τυχόν τροποποιήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών και να δηλώσει διαθέσιμος σε όσους επιθυμούν περισσότερες διευκρινήσεις.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η διεύθυνση εκπαίδευσης της εταιρίας, προγραμματίζει θεματικές εκπαιδευτικές "εκπομπές" στις απομακρυσμένες οθόνες που βρίσκονται στα Καταστήματα ή στις απομακρυσμένες υπηρεσίες της εταιρίας.

Visual Training Sessions

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διαχείρισης, δημιουργούμε "briefs" του εκπαιδευτικού προγράμματος σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο βάσει κανόνων εταιρικής επικοινωνίας, που έχει σαν στόχο την δημιουργία σημείων επαφής, την προώθηση των "ανταλλαγών" μεταξύ του προσωπικού, αλλά και την διατήρηση του ενδιαφέροντος.
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 11