Οθόνες προβολής προιόντων & προσφορών
15 Φεβρουαρίου 2016
Αναλυτική παρουσίαση με Interactive Digital Info Points
15 Φεβρουαρίου 2016
Προβολή όλων

On-line menu σε οθόνες

Η Panel TV σας προτείνει ένα σύγχρονο τρόπο παρουσίασης του καταλόγου ή του τιμοκαταλόγου σας μέσα στο Κατάστημα ή στην βιτρίνα του.
Με την χρήση οθονών και ειδικού εξοπλισμού μπορείτε να προβάλετε προϊόντα, τιμές, προσφορές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχετε. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα Καταστήματα, όλες οι οθόνες σας μπορούν να συγχρονίζονται ή να ελέγχονται από ένα και μόνο σημείο! Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι με τις οθόνες σας μπορείτε να διενεργείτε καμπάνιες μέσα στο Κατάστημα ή να προβάλετε έκτακτα μηνύματα! (HAPPY HOUR) Κάνετε ειδικές τιμές συγκεκριμένες ημέρες και ώρες? Ο ηλεκτρονικός σας τιμοκατάλογος εμφανίζει αυτοματοποιημένα τις ειδικές τιμές!
Δείτε σχετικό φυλλάδιο
catid: 8