Η υλοποίηση ενός ψηφιακού μέσου που αφορά πολλά σημεία, “κανάλια περιεχομένου” και διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό που απευθύνεται κάθε φορά, απαιτεί έναν ειδικό σχεδιασμό.
Σκοπός είναι ο προσδιορισμός του επικοινωνιακού προφίλ κάθε “καναλιού” και ο τρόπος προσέγγισης κάθε κοινού.
Με το σχεδιασμό εξασφαλίζεται η επικοινωνιακή επιτυχία του μέσου, καθορίζεται η καταλληλότητα του περιεχομένου και η διευκολύνεται η οικονομική υλοποίησή του.

15 Φεβρουαρίου 2016
Έργα «turn-key» one stop shop
H Panel TV διακρίνεται για την εμπειρία της στην Turn-Key εκτέλεση έργων Ψηφιακής Δυναμικής Επικοινωνίας. Λόγω της αποκλειστικής της ενασχόλησης στο τομέα αυτό από το 2004, αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη που διαθέτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες IN-HOUSE.
15 Φεβρουαρίου 2016
Έρευνες, Σχεδιασμού & Αποτελεσματικότητας
Η Panel TV δίνει την δυνατότητα σε μεγάλους πελάτες να διενεργούν μια προκαταρκτική ή απολογιστική μελέτη που σκοπό έχει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του μέσου στους χώρους/σημεία του, και τον ακριβή συσχετισμό των κανόνων και τακτικών επικοινωνίας που αφορούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες του και τα καταστήματά του ως σημεία εμπειρίας αγοράς.
15 Φεβρουαρίου 2016
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαμόρφωση δικτύων οθονών & ήχου
Καταγράφουμε και αναλύουμε τις απαιτήσεις που αφορούν το κοινό, τους «owners» και τους «tenants» κάθε μέσου...