2 Φεβρουαρίου 2017

Audience & Attention Video Analytics

Η Panel TV παρέχει συστήματα μέτρησης και ανάλυσης του ακροατηρίου (Audience Aware Analytics), ενισχύοντας τις εταιρίες με εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση (sentiment) και τη δέσμευση (engagement) του κοινού τους.