15 Φεβρουαρίου 2016
Διαχείριση – Επιμέλεια ψηφιακών μέσων
Έχοντας καταλήξει στην λύση που θα αναπτύξετε, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στην δημιουργία του δικού σας προγράμματος Panel TV.
15 Φεβρουαρίου 2016
Ροή Προγράμματος μέσων δυναμικής επικοινωνίας
Οποτεδήποτε χρειαστεί η προσαρμογή του υλικού που επιλέξατε για να ενσωματωθεί με τον κατάλληλο τρόπο στο πρόγραμμά σας, η Panel TV μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε άμεση προτεραιότητα.
15 Φεβρουαρίου 2016
Rate Card διαφημιστικού χρόνου & Διαφημιστικά Πακέτα
Εαν ο σκοπός του Μέσου σας είναι η εμπορική του εκμετάλευση, η Panel TV διαθέτει την εμπειρία να διαμορφώσει εμπορικά πακέτα διαφήμισης-προβολής στο Μέσο σας και να σχηματοποιήσει την κατάλληλη εμπορική πολιτική ανάλογα με το κοινό ή την αγορά όπου θα απευθυνθείτε.
15 Φεβρουαρίου 2016
Reporting & Asset Management
Η λειτουργία ενός δυναμικού προγράμματος ψηφιακού περιεχομένου βασίζεται σε μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης κύριων ή επιμέρους επικοινωνιακών στόχων που ακολουθούν τις προτεραιότητες κάθε εποχής, καμπάνιας, περιοχής ή κοινού.