15 Φεβρουαρίου 2016
Project Management & Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού
Η Panel TV διαθέτει ειδικευμένους τεχνικούς ώστε να υλοποιήσει το έργο σας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.
15 Φεβρουαρίου 2016
Τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα
Η Panel TV διαθέτει μια ποικιλία προγραμμάτων υποστήριξης ανάλογα με την πολυπλοκότητα των έργων, τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αλλά και των γνώσεων και της υποδομής του κάθε πελάτη.