Οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινή επαφή μεταξύ δασκάλου- μαθητή, εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, εμπλουτίζονται σχεδόν καθημερινά.

Καθώς η Panel TV εξειδικεύεται στην Ψηφιακή Επικοινωνία, κατανοεί τις τεχνολογίες και την αποτελεσματικότητα των Νέων Μέσων, προκρίνει και προωθεί λύσεις και μεθόδους που βοηθούν στην εκπαίδευση, την ωφέλιμη διάδραση αλλά και την οικονομία γενικότερα (διεκπεραίωση σε μικρότερο χρόνο, λιγότερες εκτυπώσεις, μικρότερη συντήρηση).

13 Μαρτίου 2017

Διαδραστικός Πίνακας για Αίθουσα Διδασκαλίας

Καθώς η τεχνολογία προχωρά, τα διαδραστικά εργαλεία και οι οθόνες γίνονται πιο έξυπνες και πιο προσιτές. Με γνώμονα την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και λύσεων στη εκπαιδευτική διαδικασία, η Panel TV αναζητά και προκρίνει συστήματα οθονών και τεχνολογίες που διακρίνονται για την σχέση τιμής απόδοσης σε σχέση με την λειτουργικότητα και το κόστος χρήσης που επωμίζεται ο εκπαιδευτής και ο οργανισμός του.
6 Μαρτίου 2017

Απομακρυσμένη Εκπαίδευση με πλατφόρμα Video

Αποκτήστε τη δική σας εκπαιδευτική video πλατφόρμα. Δώστε εύκολη, γρήγορη, ασφαλή και ελεγχόμενη πρόσβαση 24/7 από κάθε συσκευή (προσωπικό υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) σε εκπαιδευτές, μαθητές και γονείς.
15 Φεβρουαρίου 2016

Θεματικά δίκτυα οθονών σε εκπαιδευτήρια

Πρόκειται για ένα νέο δυναμικό μέσο που λειτουργεί σε σχολεία, πανεπιστήμια, φροντιστήρια και γενικότερα σε χώρους εκπαίδευσης.