Όταν οι εργαζόμενοι μιας εταιρίας στεγάζονται σε πολλά γραφεία, ορόφους, κτίρια ή πόλεις, η εταιρική επικοινωνία χρειάζεται έξυπνες λύσεις.
Με την Panel TV, το μήνυμά σας φθάνει στους ανθρώπους σας στη ώρα του.
Δεν παραπέφτει όπως ένα email, ούτε παλιώνει όπως μια αφίσα, αλλά “φωνάζει” πιο επίκαιρο και άμεσο από ποτέ.
Μπορεί να “μιλά” στην γλώσσα του καθενός, και να αποσύρεται αυτόματα μόλις “παλιώσει”.
Με την Panel TV, η εταιρική σας επικοινωνία αποκτά νέους τρόπους!

15 Φεβρουαρίου 2016

Οθόνες εταιρικής επικοινωνίας στο κτίριο – HR magazine

Μεγάλες οθόνες σε επιλεγμένα σημεία στους χώρους εργασίας, συναντήσεων ή διαλείμματος είναι αρκετές για να φιλοξενήσουν ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα ψηφιακής εταιρικής επικοινωνίας.
15 Φεβρουαρίου 2016
Corporate communications.. Και η εκπαίδευση συνεχίζεται..
Ενώ οι δεξιότητες και η γνώση των προϊόντων αποτελούν μέρος ενός συνήθους εκπαιδευτικού προγράμματος, η εταιρική επικοινωνία προσπαθεί μεταξύ άλλων να διαμορφώσει μια εταιρική "κουλτούρα" ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ανταγωνιστικότητα και την μόρφωσή τους, συμμετέχοντας σε εταιρικά προγράμματα εκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης.